ثروت برای همه

سرمایه‌ی گذاری با کنترل ریسک توسط هوش مصنوعی

سبد اختصاصی شما

آگاه سازی مشتریان

بیلیونر با سنجش دائم و در لحظه شرایط بزار بورس بروز ترین اطلاعات و پیشنهادات و تصمیمات مرتبط با سهام شما در اختیار تان می گذارد.

تخصیص متناسب
با هر میزان از
سرمایه

بیلیونر متناسب با اهداف شما سبد مناسب شما را انتخاب می کند.

حداقل زیان

ادامه مطلب

متعادل

ادامه مطلب

حداکثر سود

ادامه مطلب

چرا بیلیونر بهترین گزینه است

استفاده دائم از ساختار های الگو محور و هوشمند برای ارزیابی داده ها و انتخاب بهترین سبد متناسب با اهداف و سرمایه

تعیین حاشیه ی سود متناسب با اهداف سرمایه گذار

آگاهی بخشی و هشدار دهی به مشتریان در شرایط خاص و غیر مترقبه بازار

بیلیونر یک مشاور سرمایه گذاری در سبدهای سرمایه گذاری بورس است. این عنوان به منزله تضمین هیچ حاشیه ای از سود نیست و بدیهی است هر نوع از سرمایه گذاری ریسک های مختص خود را به همراه دارد و ممکن است به از دست دادن سرمایه منجر شود.لازم به ذکر است درآمد ها و عواید گذشته متضمن سودهای آتی نیست. هیچ سود پیش بینی شده و عواید مسبوق سابقه ای الزاما در آینده قابل تکرار نیست .جهت استفاده از این سایت شما سیاست های حفظ حریم خصوصی و روشهای استفاده را مطالعه کرده و تایید نمایید